TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Estoniýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, jenap Alar Karise berk jan saglyk we gujur-gaýrat, dostlukly eston halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Hazaryň türkmen bölegindäki ýataklar boýunça täze teklipler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle