SPORT

UFC-de ýeňil agramyň guşagyna täze eýe tapylar

Habib Nurmagomedow sport bilen hoşlaşansoň, UFC-niň iň köp wekilli guşagy eýesiz galdy. Ýöne ertir daňdan bu guşak täze eýesine gowşar.

Dünýä metbugatynda ýazylyşyna görä, ýeňil agramdaky çempionlygyň esasy dalaşgärleri «Bellatoryň» ozalky çempiony Maýkl Çendler bilen reýtingdäki orny barha beýgelýän pälwan Çarlz Oliweýradyr. Ýöne bu jübütiň tutluşygy jemgyýetçilik tarapyndan kän bir goldaw tapmady. Köpçülik çempionlyk guşagy ugrunda Dastin Porýe bilen Jastin Getžiniň göreşmeginiň tarapynda. Şeýle-de bolsa, gelnen karar başgaça boldy.

 

Awazada dynç almak ýa-da tomusky dynç alyş döwri

Ýene-de okaň

“Merw” (Türkmenistan) – “Rawşan” (Täjigistan): 1-1

Messi XXI asyryň iň güýçli futbolçysy

Kuraş boýunça dünýä çempionaty Türkmenistanyň üstünligi bilen tamamlandy

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri