TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Uçýan awtoulagyň synagy üstünlikli tamamlandy

Uçýan awtoulagyň 35 minutlyk synagy üstünlikli tamamlandy. Şeýle ulagyň synagy Slowakiýada geçirildi. Iki şäheriň arasynda uçan awtoulag 2500 metr belentlige galyp, tizligi 170 kilometre ýetdi.

Slowakiýanyň Nitra howa menzilinden uçan awtoulag paýtagt Bratislawanyň halkara howa menziline gondy. “Klein Vision” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen “AirCar” atly uçýan awtoulagyň uçara öwrülmegi üçin bary-ýogy 2 minut 15 sekunt gerek.

Ýük göterijilik kuwwatlylygy 200 kilograma ýetýän uçýan awtoulag bir wagtyň özünde 2 adamy gatnadyp bilýär. “AirCar” ulagynyň ýokary göterilmegi üçin uçmagy üçin uçuş-gonuş zolagy zerurdyr.

Ulagy işälp düzen Prof. Stefan Kleýn “AirCar” ulagynyň doly işlenip düzülmegi bilen onuň uçýan menziliniň 1000 kilometre ýetjekdigini aýtdy.

2019-njy ýyldaky çaklamalara görä, uçýan awtoulag pudagy 2040-njy ýylda 1,5 trillion dollara ýetip biler.

9 ýylda 90 göterimi elektrikli bolar

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle