TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

9 ýylda 90 göterimi elektrikli bolar

Fransiýanyň dünýä belli awtoulag öndürijisi “Renault” kompaniýasy elektrik ulaglary üçin strategiýasyny yglan etdi.

Fransuz awtoulag öndürijisiniň baş ýerine ýetiriji direktory Luka de Meo 2025-nji ýyla çenli 10 sany täze elektrik ulagyny öndürjekdigini, ähli modelleriniň 90 göteriminiň 2030-njy ýyla çenli elektrikli boljakdygyny aýtdy.

Fransiýanyň awtoulag kompaniýasy “Renault” kompaniýasy gurnan metbugat ýygnagynda ýakyn ýyllar üçin elektrik ulagy strategiýasyny yglan etdi.

“Renault” kompaniýasy hyzmatdaşlary “Nissan” we “Mitsubishi” bilen bilelikde 2020-nji ýylda 200 müň sany elektrikli ulag öndürendigini we 2030-njy ýyla çenli bu ulag önümçiligini 1 milliona ýetirjekdigini habar berdi.

Fransuz kompaniýasy 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda ilkinji doly elektrikli ulag modeliniň “MeganE” boljakdygyny mälim etdi.

 

Ginnesiň rekordy: dünýäniň iň garry adamy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle