TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Twitterde” gyzyl baýdak belgisi nämäni aňladýar?

Soňky günlerde “Twitter” jemgyýetçilik torunda peýda bolan gyzyl baýdak belgijikleri ähli ulanyjylaryň üns merkezine öwrüldi. “Twitter” geçen hepde bilen deňeşdirilende, ABŞ-da gyzyl baýdajygy ulanyp, twitleriň 455% ýokarlandygyny aýtdy. Bütin dünýäde 1,5 million gyzyl baýdak belgijigi ýazgylarda ýerleşdirildi.

Däp bolşy ýaly, gyzyl baýdaklar adamyň ünsüni talap edýän howplary ýa-da kynçylyklary görkezmek üçin ulanylýar. “Twitter” ulanyjylary ýazgylaryny gyzyl baýdak alamatlandyranynda, köplenç esasy mesele ýa-da başga biri bilen baglanyşykly zerur mesele üns çekmek isleýärler.

 

Şa zenany Ýelizawetanyň mum heýkeli ýasaldy

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle