DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Moskwa geldi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna geldi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň bu dostlukly ýurda döwlet Baştutany hökmünde amala aşyrýan ilkinji resmi sapary hökmünde taryhy ähmiýete eýedir.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň uçary Moskwanyň «Wnukowo-2» Halkara howa menzilinde gondy. Belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli bu ýerde Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi. Howa menzilinde hormatly Prezidentimizi RF-niň daşary işler ministriniň orunbasary, ýurduň Daşary işler ministrliginiň Döwlet protokoly departamentiniň müdiri we Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.

Bu ýerde belent mertebeli myhmany resmi garşylamak dabarasy boldy.

Günüň birinji ýarymynda Uly Kreml köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda ýokary derejeli gepleşikler geçiriler.

Şu gün ýur­du­myz­yň Balkan we Daşoguz welaýatlarynda gal­la ora­gy­na girişildi

Ýene-de okaň

Astana şäherinde konkur ýaryşy guraldy

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer

Kasym-Žomart Tokaýew bilen Olaf Şols duşuşdy

Eýranyň Gülüstan welaýatynyň hakiminiň Aşgabada sapary