TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda guramaçylyk meseleleri seredildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişina görä, hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň Diwanynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi. Bu mejlisiň barşynda Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiň başlygy M.Taganowyň Türkmenistanyň adalat ministri wezipesine bellenmegi bilen baglylykda, Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlamak meselesine seredildi.

Halk Maslahatynyň agzalarynyň hödürlemeginde Dünýägözel Gulmanowa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy wezipesine saýlandy. 

Şeýle hem Seýdi Jumaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy.

Hormatly Prezidentimiz bular baradaky degişli resminamalara gol çekdi.

 

Türkmenistan bilen Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy şertnama baglaşdy

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle