JEMGYÝET

Türkmenistanda açyljak elektrik stansiýasy Owganystana hem peýda getirer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy, ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Edzima Kiýosini kabul etdi.

Türkmen-ýapon hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ara alnyp maslahatlaşylan duşuşygyň barşynda Lebap welaýatynda Ýaponiýanyň “Sumitomo Corporation” kompaniýasynyň gatnaşmagynda kuwwaty 432 MWt bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasyny gurmak boýunça taslamasynyň durmuşa geçirilmegi netijeli türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň aýdyň mysalynyň biridigi bellenilip geçildi.

Milli energetika ulgamynda wajyp ähmiýete eýe bolan bu desganyň ulanmaga berilmegi onuň kuwwatyny artdyrmaga güýçli itergi berer.

Täze desganyň işe girizilmegi diňe bir Türkmenistanyň däl, tutuş sebitiň abadançylygynyň ýokarlanmagyna, şol sanda Owganystanyň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam etjekdigi bellenildi.

Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» we «Mitsubishi Power Ltd», şeýle hem Türkiýäniň «Rönesans Holding» kompaniýalary bilen bilelikde gurlan elektrik bekediniň esasy önümçilik binasynda her biriniň kuwwaty 144 megawat bolan üç sany gazturbina gurnamalary işlär.

 

Ýaponiýanyň ministriniň Türkmenistana sapary

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?