TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan özüniň eksportda gazananlaryny görkezer

27-28-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. Oňa ýurdumyzyň öňdebaryjy önüm öndürijileri gatnaşarlar. Guramaçy bolup  Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy çykyş edýär.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň sergi zalynda “janly” görnüşde geçiriler. Munuň özi gatnaşyjylara we myhmanlara hyzmatdaşynyň teklipleri bilen has giňden tanyşmaga we hödürlenýän eksport harydynyň hiline baha bermäge ýardam eder.

Sergide daşary ýurtlara eksport etmäge niýetlenilen harytlary öndürýän kärhanalar öz önümleri bilen tanyşdyrarlar. Olaryň hatarynda Dokma senagaty ministrligi, nebit-himiýa senagaty, agrosenagat toplumyna degişli kärhanalar, şeýle-de iýmit önümlerini öndürýän kärhanalar bar.

Serginiň esasy maksady Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini açyp görkezmekden we daşary ýurtly kompaniýalar bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmakdan ybaratdyr.

Ukrainadan ilkinji üstünlik

 

 

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle