IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Türkmenawtoulaglary” agentligi işe çagyrýar

“Türkmenawtoulaglary” agentligi logistika boýunça hünärmenleri, şeýle-de maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri işe çagyrýar. Bu barada “awtoulag.gov.tm” internet neşirinde habar berilýär.

Dalaşgärleriň degişli ugurdan ýokary bilimi we 2 ýyldan gowrak iş tejribesiniň bolmagy zerur.

Dalaşgärler özleriniň maglumatlaryny info@awotulag.gov.tm elektron salgysyna isleg bildirýän iş ornuny görkezip, ýa-da Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 126-njy jaýy salgysy boýunça “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň edarasyna getirip bilerler.

Talaba laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlik esasynda işe alnar.

Habarlaşmak üçin +(993 12) 39-03-21; +(993 12) 39-03-09 belgilerine jaň edip bilersiňiz.

 

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri 10-njy iýunda duşuşar

 

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar