JEMGYÝET

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri 10-njy iýunda duşuşar

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça bu ýurtda resmi saparda bolar. Bu barada Russiýanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Bu resmi sapar Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 2022-nji ýylyň 19-njy martynda döwlet baştutany wezipesine girişenden soňky ilkinji resmi daşary ýurt sapary bolar.

Iki ýurduň döwlet Baştutanlary iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurdaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli meseleleriň giň toplumyny, şeýle hem sebit we halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar.

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakyndaky Ähtnama gol çekiler.

 

Türkmenistan-Italiýa: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyly

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi