SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawy başlaýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy  Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilkanasynyň “Wkontakt” jemgyýetçilik torundaky habara görä, üstümizdäki aýyň 14-den başlap, her hepdäniň perşembe günlerinde ýük gatnawy meýilleşdirýär.  Ýük gatnawy 2022-nji ýylyň 26-nji martyna çenli dowam eder.

Jemgýýetçilik torundaky habara görä,  Т5-795 belgili ýük gatnawyny amala aşyrýan uçar, Türkmenabat şäherinden 5:30-da, Moskwa şäherinden bolsa 8:30-da uçar.

Halkara uçar gatnawlary we beýleki habarlardan ilkinji “habarly” bolmak boýunça Siziň iň ýakyn kömekçiňiz Atavatan Applikasiýasyny mugt ýükläp almak üçin şu ýere basyň!

9-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Halkara uçar gatnawy :Stambul-Türkmenbaşy-Stambul

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi