TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawy başlaýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy  Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilkanasynyň “Wkontakt” jemgyýetçilik torundaky habara görä, üstümizdäki aýyň 14-den başlap, her hepdäniň perşembe günlerinde ýük gatnawy meýilleşdirýär.  Ýük gatnawy 2022-nji ýylyň 26-nji martyna çenli dowam eder.

Jemgýýetçilik torundaky habara görä,  Т5-795 belgili ýük gatnawyny amala aşyrýan uçar, Türkmenabat şäherinden 5:30-da, Moskwa şäherinden bolsa 8:30-da uçar.

Halkara uçar gatnawlary we beýleki habarlardan ilkinji “habarly” bolmak boýunça Siziň iň ýakyn kömekçiňiz Atavatan Applikasiýasyny mugt ýükläp almak üçin şu ýere basyň!

9-njy oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Halkara uçar gatnawy :Stambul-Türkmenbaşy-Stambul

Ýene-de okaň

“S7” awiakompaniýasy Türkmenistana adaty gatnawlary ýola goýlar

Ata Watan Eserleri

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Teswirle