TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen kompaniýasy ilkinji gezek Azerbaýjanda wekilhana açýar

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Azerbaýjan Respublikasynda resmi wekilhanasyny açýar. Bu barada Azerbaýjanyň “Report” habarlar gullugy habar berýär.

Habar berli’ina görä, bu ugurda degişli resminama Aşgabat şäherinde geçirilen «Hal­ka­ra ulag-üs­ta­şyr ge­çel­ge­le­ri: öza­ra ara­bag­la­ny­şyk we ösüş» at­ly hal­ka­ra mas­la­hatynyň çäklerinde gol çekildi.

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hyzmatdaşy hökmünde Azerbaýjanyň “Caspian Logistics Solutions” kompaniýays çykyş edýär. bu kompaniýa Türkmenistanyň kompaniýasynyň Azerbaýjanda wekilhanasynyň hasaba alynmagy we iş alyp barmagy üçin ýakyndan ýardam berer.

Taraplaryň arasynda gol çekilen resminama diňe şunuň bilen çäklenmän, eýsem kompaniýanyň bähbitlerine we hyzmatlaryna wekilçilik etmek, ýük gatnawlaryny guramak we sebitde logistika çözgütleri işläp düzmek ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmäge-de gönükdirilendir.

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2018-nji ýylda döredildi. Onuň esaslandyryjylary we paýdarlary Türkmenistanyň ulag kärhanalarydyr. Merkez dürli ulag görnüşleri bilen ýükleri daşamak, awtomobil, demirýol, howa we suw ulaglary arkaly multimodal ýük gatnawlaryny ýerine ýetirmek, konteýner gatnawlaryny guramak, şeýle hem ýükleri saklamak, ýüklemek we düşürmek, şeýle gümrük amallaryny resmileşdirmek ýaly işleri hem alyp barýar.

 

1 minutda 148 kokosy döwdi

Ýene-de okaň

Biržada nebit önümleri uly isleg bildirilýär

Türkmenistanyň Astrahandaky logistika merkezi Merkezi Aziýanyň Russiýa deňiz çykalgasy bolar

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjan Rumyniýa tebigy gaz iberer

Ata Watan Eserleri

Teswirle