TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Türkiýede Magtymguly Pyraga bagyşlanan dabara

Türkmen halkynyň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 298 ýyllygy mynasybetli Türkiýe Respublikasynda dabara geçiriler.

Stambul şäherindäki “Türk Dünýäsi” medeni merkezinde geçirilen dabarada  Magtymgulynyň goşgylary okalar. Türkmenistan dostluk, ýardam we hyzmatdaşlyk jemgyýetinden Sema Polat, Stambul häkimliginiň “İBB Kültür A.Ş.” baş müdiriň orunbasary Dogan Hamit Dogruer, Türkmenistanyň Stambul Başkonsuly Myratgeldi Seýitmämmedow, Stambul uniwersitetiniň mugallymy Dr.Nurjan Güder dagy gatnaşar.

Dabarada Magtymguly Pyragynyň goşgylary okalar, Bagram Halmyradow we Şatlyk Nuryýew dagy öz aýdymlary bilen çykyş eder. Şeýle hem Türkmenistanyň tans toparynyň çykyşlaryna tomaşa ediler.

 

Koronawirusa garşy 4-nji sanjym

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle