TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin, Türkiýäniň degişli döwlet edarasy tarapyndan gurnalýan ÝÖS, ýagny daşary ýurt talyplyga dalaşgärler üçin synag 2023-nji ýylyň 29-nji Ýanwarynda geçirilýär. OSÝM Müdirýeti tarapyndan gurlanýan synag üçin resminamalar tabşyrmak 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 24-nden Dekabr aýynyň 5-ne çenli kabul edilýär. Resminamalar online görnüşde ýa-da OSÝM Merkezinde kabul edilýär.

Online görnüşde resminamalar tabşyrmak üçin https://tryos.osym.gov.tr salgysyndan peýdalanyp bilersiňiz.

Synaglar Türk, nemes, Iňliz, Fransuz, Rus we Arap dillerinde bolar.Synag netijanamasynyň 2 ýyllyk hereket ediş güýji bolar.

Synagda 40 sany logiki, 40 sany hem matematika soraglary soralar.  4 sany ýalňyş jogap, 1 dogry jogaby aýyrýar.

Türkiýede bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin : +993 63 78 96 73 / 96 48 55

Bellemeli zat, Fewral aýynda Türkiýäniň abraýly uniwersitetleriniň biri bolan Özýegin uniwersitinde okuwa başlamak üçin Atavatan Danışmanlık ve Tercüme merkezıne ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin : +90 530 251 36 73 / +90 532 401 71 52

 

 

Fewral aýynda uniwersitede başlamak isleýänlere: Özýegin uniwersiteti

 

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle