TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

TSTB: hususy himiýa zawodyny gurmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hlor kislotasyny, kalsiý hloridi we gidrokloridi öndürmek üçin hususy himiýa zawodyny gurmagyň mümkinçiligini öwrenýärler. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Täze önümçilik üçin çig mal hökmünde ýurdumyzyň Balkan welaýatynda kaustik sodanyň öndürilmeginde goşmaça önüm bolan hlor ulanylar. Täze önümler himiýa we nebit-gaz pudaklarynda giňden ulanylar we import edilýän meňzeş önümleriň ornuny tutar.

Häzirki wagtda taslamany durmuşa geçirmek üçin maslahat degişli gözlegler geçirilýär. Desganyň gurluşygy üçin ýerli we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek mümkinçiligi göz öňünde tutulýar.

 

17-nji awgustdaky howa maglumaty

Ýene-de okaň

Ýewropa Bileleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy pudagyna goldaw

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Ilon Mask ABŞ-nyň milliarderleriniň sanawynda birinji orunda

Ata Watan Eserleri

Teswirle