TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

17-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 17-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24°, gündizine +34… +36° maýyl
bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23°, gündizine +33… +35° maýyl bolar. Howanyň basyşy 708 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 —
14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +33… +38° yssy, kenarýaka etraplarynda +29… +34° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Awazada: howa +31… +33°, basyşy 757 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkanabat şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 757 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 —
12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Tejen şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 742 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +31… +36° maýyl bolar

Mary şäherinde: : howa +33… +35°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 —14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +31… +36° maýyl bolar

Türkmenabat şäherinde:  howa +33… +35°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kerki şäherinde : howa +34… +36°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi
sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23°, gündizine +31…
+36° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 753 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle