Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna

Daşary ýurtda bilim almaga isleg bildirýän we ozal daşary ýurtda bilim alýan Türkmenistanyň raýatlarynyň resminamalaryny gözden geçirmek işine başlamak göz öňünde tutulýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň alan maglumatyna görä, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da … Continue reading Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna