TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Toyota” global önümçiligini azaldar

“Toyota Motor” kompaniýasy ýarymgeçiriji ýetmezçiligi hem-de “Covid-19” ýokanjy sebäpli ýüze çykan üpjünçilik zynjyrynda ýüze çykan bökdençlikler sebäpli geljek aý global önümçiligini 15 göterim azaldar. Bütin dünýäde smartfon, planşet, 5G tor enjamlary we oýun konsollary ýaly enjamlara bolan islegiň artmagy çip önümçiliginde üpjünçilik meselesini ýüze çykardy.

Ýapon markasy mundan ozal noýabr aýynda bir million awtoulag öndürjekdigini mälim edipdi. Indi bolsa bu görkeziji 850 müňe barabar bolar. Kompaniýanyň Ýaponiýadaky zawodlarynyň önümçilik mukdary 50 müňe azaldylar. Geçen ýylyň noýabrynda kompaniýanyň dünýäniň dürli ýerlerindäki zawodlarynda jemi 830 müň ulag öndürilipdi.

 

Şampunlar ilkinji gezek haçan ýüze çykdy?

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle