TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Şampunlar ilkinji gezek haçan ýüze çykdy?

Saçymyzy arassalamak üçin ulanýan  şampunlarymyz haçan ýüze çykandygy barada maglumatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu ýerde olaryň haçan ýasalanlygy barada gysgaça belläp geçmek  isledik.

Müsürde ilkinji gezek sabyn bilen dürli görnüşli maddalary goşup, saçlaryny ýuwan  ekenler.  Orta asyrlarda Angliýada ýörite şampunlar döredilip başlanýar.

1740-njy ýylda Hindistanda ýüze çykan bu madda  iňlis diline “shampuan”  ady bilen girip, 1890-njy ýylda ilkinji gezek arassalaýjy şampunlar öndürilip başlanýar.1930-njy ýylda ýagly we gurak saçlar üçin niýetlenen şampunlar peýda boldy.

Ilkibada gurak görnüşde   döredilin şampunlar, soňabaka suwuk görnüşde çüýşelere guýlan şekili öndürilip başlandy.

 

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle