TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Tirsegi bilen hozlary döwüp, rekord goýdy

Pakistanda ýaşaýan Muhammed Raşid mundan ozal, ýagny 2018-nji ýylda kellesi bilen 1 minutda 243 hozy döwüp, Ginnesiň rekordyna giripdi. Ol bu gezek bolsa, tirsegi bilen 1 minutda 315 hozy döwüp, täze rekordyň eýesi boldy.

Pakistanyň raýatynyň hozlary döwüp duran pursaty jemgyýetçilik tory arkaly görkezildi. Ol gysga döwürde ýokary çaltlykda 315 hozy döwmegi başardy.

Şeýlelikde, ol bu gezekki çemeleşmesi bilen täze rekordyň eýesi boldy. Pakistanyň raýaty Muhammed Raşid bu rekordy goýmakdan örän hoşal bolandygyny belledi.

 

Ronaldo Messiniň ýerine geçmekçi

Ýene-de okaň

«Galkynyş» topary Monte-Karlodaky halkara festiwala çagyryldy

Ata Watan Eserleri

Ginnesiň rekordlar kitabyna giren dünýäniň iň uly pizzasy

Howa maglumaty: 30-njy ýanwar-5-nji fewral aralygy

Teswirle