TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça nobatdaky ýörite gatnaw

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy pandemiýa döwründe ýörite uçar gatnawlaryny amala aşyrmagy dowam etdirýär. Bu awiakompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyna beren maglumatyna görä, şu ýylyň 22-nji aprelinde Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. 

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy mart we aprel aýlarynda Türkmenistan ugurly 5-nji gatnawyny amala aşyrar. Bu kompaniýa mart aýynda 3 gatnaw, ýagny-9-njy martda Stambul-Aşgabat-Stambul, 14-nji we 26-njy martda bolsa, Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça gatnawlary ýerine ýetirdi. 

Aprel aýyna geçip, kompaniýa 8-nji aprelde Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Kompaniýanyň nobatdaky gatnawy 22-nji aprelde göz öňünde tutulýar.  

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

 

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle