Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?

Türkmenistanyň meşhur sungat wekilleri Ata Watanda. Ýurdumyzyň meşhur ýyldyzlary bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite söhbetdeşlikler gurnady. Ýyldyzlarymyz biziň redaksiýamyza gelip, özleriniň sungat älemine gelişi, ilkinji üstünlikleri we durmuşlarynyň ýatdan çykmajak pursatlary barada gyzykly we täsirli gürrüňler berdiler. Biz diňe sungat ýyldyzlary bilen däl, eýsem öz el hünäri … Continue reading Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?