TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Telefon söhbetdeşligi: Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan

Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň Azerbaýjanyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramow hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen telefon söhbetdeşligi boldy.

Türk metbugatyndaky habara görä, daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly azerbaýjanly we türkmen kärdeşi bilen aýry-aýry telefon söhbetdeşligini geçirdi.

Telefon söhbetdeşliginde “Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan” üçtaraplaýyn diýalogyň çäklerinde üçtaraplaýyn sammite görülýän taýýarlyk hem-de sammitiň senesi barada pikir alyşdylar.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Baýdene gutlag iberdi

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle