TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022: sanly ulgam boýunça täze ugurlar

Ýurdumyzyň ýokayr okuw mekdeplerinde sanly ulgam boýunça hem täze ugurlar göz öňünde tutulýar.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda sanly ulgamlaryň barha tiz ornaşdyrylýan şertlerinde informatika we kommunikasiýa tehnologiýalary hem-de himiýa tehnologiýasy boýunça Türkmen oba hojalyk institutynda sanly dolandyryş (oba hojalygynda); gidrotehniki desgalar ýaly ugurlar; Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda programma inženerligi; tehnologik maşynlar we gurluşlar; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; ykdysadyýet we dolandyryş (energetika pudagynda); maglumat howpsuzlygy; Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda); maglumat howpsuzlygy; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda); kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda logistika (ulag pudagynda); ykdysadyýet we dolandyryş; önümçiligiň tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda täze hünärleriň birbada 9-sy — gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; maglumat-ölçeýiş tehnikasy we tehnologiýasy; kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; senagat elektronikasy; mikroelektronika we ýarymgeçiriji abzallar; ykdysadyýet we dolandyryş (senagat pudaklarynda); kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyryşy (senagat pudaklarynda); logistika (gurluşyk pudaklarynda) ýaly ugurlar boýunça bakalawr maksatnamasy boýunça talyplara bilim berler.

 

Talyp-2022: ýokary okuw mekdeplerinde täze ugurlar

Ýene-de okaň

Ýaş ekologlaryň halkara bäsleşigi

Türkmenistanda biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Teswirle