Talyp-2022: ýokary okuw mekdeplerinde täze ugurlar

Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul ediş möwsümi başlandy. Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek 2022-nji ýylyň 11-nji iýulyndan 26-njy awgusty aralygynda guralar, giriş synaglary bolsa welaýat merkezlerinde hem-de Aşgabat şäherinde geçiriler. Täze okuw möwsüminde birnäçe täze ugurlar hem göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Bilim … Continue reading Talyp-2022: ýokary okuw mekdeplerinde täze ugurlar