TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMTALYP 2022

Talyp-2022: orta hünär mekdeplerinde täze hünärler açyldy

Ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmegiň beýleki bir möhüm ugry orta hünär bilimidir. 2022-nji okuw ýylynda orta hünär okuw mekdeplerinde hem täze hünärleriň birnäçesiniň açylýandygyny aýtmak guwandyryjydyr.

Muňa Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebinde ortopedik stomatologiýasy, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde estrada sungaty, Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde daşky gurşawy goramak we tebigy miras ýaly täze hünärler girizildi.

Bu bolsa öňki hünärleriň üstüni ýetirip, täze girizilen ugurlardan ökde hünärmenleriň taýýarlanylmagyna giň mümkinçilikleri döredýär.

 

Talyp-2022: sanly ulgam boýunça täze ugurlar

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle