TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Täjigistanyň Mejlisiniň Başlygy Türkmenistana geldi

Täjigistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň Milli Mejlisiniň başlygy, Duşanbe şäheriniň başlygy Rustami Emomali resmi sapar bilen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabada geldi. Bu barada Täjigistanyň resmi habarlar gullugy habar berýär.

Paýtagtymyz Aşgabadyň halkara howa menzilinde belent mertebeli täjik myhmanyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Babaýew, Täjigistanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi we beýleki resmi adamlar garşylady.

Täjigistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň Milli Mejlisiniň başlygy, Duşanbe şäheriniň başlygy Rustami Emomali bilen bir hatarda Täjigistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň Milli Mejlisiniň wekilleri hem Aşgabada geldi.

 

 

Aşgabat halkara forumlara gatnaşýan myhmanlary garşylaýar

 

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle