TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Super Mario bilen hoşlaşyldy

Russiýanyň SSKA toparynyň goragçysy Mario Fernandes Russiýanyň milli ýygyndysyndaky karyerasyny tamamlady. 30 ýaşly braziliýaly Fernandes Russiýanyň milli ýygyndysyndaky çykyşyny tamamlajakdygyny belledi.

Mario mundan beýläk topardaky oýnuny has köp üns bermegi maksat edinýär. Mario 2017-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Russiýanyň milli ýygyndysynda çykyş edip başlady. Ol 33 resmi duşuşykda oýnap, 5 gol geçirdi.

Mario Fernandesiň çykyş edýän döwründe Russiýanyň ýygyndysy 2018-nji ýylda geçirilen dünýä çempionatynda çärýek finala çenli geldi.

– Russiýanyň futbol geňeşi Mariony ýygyndynyň düzüminde oýnan döwründe görkezen ýokary ussatlygy üçin minnetdar boldy – diýlip, Russiýanyň futbol geňeşiniň beýanatynda bellenilýär.

 

Ýewropada tebigy gazyň bahasy gymmatlady

Ýene-de okaň

47 ýyldan soňra finala çykdy

Futbol transferleri: dünýä çempiony “Çelside” oýnar

Ata Watan Eserleri

Serdar Azmun “Marsel” toparyna geçip biler

Teswirle