TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Stambuldan Türkmenbaşa uçar gatnawy amala aşyryldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň bildirişlerinde beýan edilýär. Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň raýatlarynyň getiren bu ýörite gatnawy 15-nji iýun 2021 senesinde ýerli sagat bilen 19:00 Stambuldan ugrady we Türkmenbaşy Halkara howa menziline geldi.

Şeýle ýörite uçar gatnawlarynyň geljekde has hem artmagyna garaşylýar. Şeýle hem ýakynda THY-iň hem ýörite gatnawyna garaşylýar.

Mälim bolşy ýaly soňky döwürde birnäçe halkara ýörite uçar gatnawlary amala aşyrylýar we biz saýtymyza bular barada habarlary yzygiderli ýerleşdirip durýarys.

 

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

 

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Teswirle