SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Sputnik V» synagdan geçirilýär

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Russiýanyň «Sputnik V» sanjymynyň howpsuzlygyna iýun-iýul aýlarynda baha berer. Bu barada guramanyň wekili Marianžela Simao brifingde mälim etdi.

Onuň aýtmagyna görä, BSGG-nyň topary soňky iki hepdäniň içinde Russiýada bolýar we  kliniki synaglary anyklap gelýär.

«10-njy maýdan iýunyň birinji hepdesine çenli, biz waksinanyň düzümini, onuň ynsan saglygyna howpsuzlygyny barlap başlaýarys» diýip, bilermen goşmaça bellik etdi.

 

Orta hünär okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgileri

 

 

Ýene-de okaň

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar

Türkmenistanyň nobatdaky saglyk ulgamyndaky üstünligi