DÜNÝÄ

Saud Arabystany syýahat çäklendirmesini ýatyrýar

Saud Arabystany koronawirus sebäpli öz raýatlaryna girizilen syýahat çäklendirmesiniň 17-nji maýdan ýatyryljakdygyny habar berdi. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi habar berýär.

Içeri işleriň ministrliginiň bu barada beýanatynda raýatlaryna girizilen syýahat çäklendirmesiniň 17-nji maýda sagat 01:00-da başlap ýatyryljakdygyny mälim etdi. Bu çäklendirmäniň ýatyrylmagy bilen koronawirus sanjymynyň 2 dozasyny alan raýatlaryň daşary ýurda gidip biljekdigi aýdyldy.

Şeýle hem beýatadan sanjymyň bir dozasyny alan raýatlaryň sanjym edilenden 14 günden soňra daşary ýurda gidip biljekdigi mälim edildi.

Ýurtda ozal alnan karara görä, sanjymlaryň gijä galyp gelmegi sebäpli daşary ýurda gitmek çäklendirmesiniň möhleti 31-nji martdan 17-nji maýa çenli uzadylypdy.

 

Germaniýada Türkmenistan şygarly awtobuslar

Ýene-de okaň

Ankarada Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli sport bäsleşigi geçirildi

Russiýada Prezident saýlawlarynyň senesi kesgitlendi

Teýlor Swift – ýylyň “adamy” saýlandy

Türkmen-awstriýa hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy Türkmenistanda geçiriler

Putin Saud Arabystanyda we BAE-de saparda bolar