DÜNÝÄ

Germaniýada Türkmenistan şygarly awtobuslar

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Hessen federal ýeriniň paýtagty bolan Wisbaden şäherinde hereket edýän awtobuslarda Türkmenistanda 2021-nji ýylyň şygary ýerleşdirilen ýazgylar, şeýle-de «www. neutrality. gov. tm» internet-saýta girmäge kömek edýän bannerler ýerleşdirilen.

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň saýtyndaky habara görä, Bannerler ýerleşdirilen awtobuslar Germaniýanyň iň owadan şäherleriniň biri bolan Wisbaden şäherinde 2021-nji ýylyň aprel-maý aýlarynyň dowamynda hereket eder.

Şeýdip, Wisbadeniň ýerli ýaşaýjylary we myhmanlary ýurdumyzyň şanly seneleri bilen habarly bolup bilerler.

Telekeçilere “eBay hаb” arkaly eksport mümkinçiligi

Ýene-de okaň

Aşgabatda türkmen-rus 2-nji işewürler forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

Eýranyň daşary işler ministri Russiýa barar

COP-28: metan zyňyndylaryny azaltmak üçin 1 milliardlyk gazna

Türkmenistan ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady