TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Samsung” soňky 5 ýylda iň ýokary çärýek girdejisini yglan etdi

Dünýädäki iň uly çip we smartfon öndürijisi “Samsung” kompaniýasy dünýädäki inflýasiýa garamazdan, ýyllyk 11 göterim ösüş bilen 5 ýylda iň ýokary 2-nji çärýek girdejisini yglan etdi. Kompaniýa ikinji çärýekdäki amal girdejisiniň 14 trillion won (10,73 milliard dollar) ýokarlandygyny mälim etdi.

Düýbi Günorta Koreýada ýerleşýän “Samsung Electronics” tehnologiýa kompaniýasy çärýekdäki girdejisini dünýädäki inflýasiýa garşy satan çipleri sebäpli koronawirusdan öňki derejä çenli ýokarlandyrandygyny mälim etdi.

2018-nji ýylyň ikinji çärýeginden bäri iň ýokary çärýekleýin girdejisini yglan eden kompaniýa, 2022-nji ýylyň aprelinden iýun aýyna çenli 14 trillion won (10,73 milliard dollar) girdeji gazanandygyny aýtdy.

Dünýädäki iň uly çip we smartfon öndüriji “Samsung” -yň paýnamalary ikinji çärýek üçin deslapky netijeler yglan edilenden soň 2,5 göterim ýokarlandy.

 

Rianna ABŞ-nyň iň ýaş milliarderi boldy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle