Rianna ABŞ-nyň iň ýaş milliarderi boldy

34 ýaşyndaky aýdymçy milliarderleriň sanawynda 21-nji orunda durýar. Ýöne ol 40 ýaşa çenli ýaş milliarderleriň sanawynda iň ýaş baý zenan boldy. Gürrüň Rianna barada barýar. Dünýä belli aýdymçy Rianna öz güýji bilen 1,4 milliard dollar gazandy. Ol aýdym-saz döredijiliginden başga-da, dürli zenan egin-eşikleri we kosmetika söwdasyndan gazanýar. Rianna pul gazanmagy … Continue reading Rianna ABŞ-nyň iň ýaş milliarderi boldy