TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Samsung S22” fewral aýynda hödürlenjekdigi öňe sürülýär

“Samsung” kompaniýasynyň täze flagman “Galaxy S22” -niň taryhy metbugata ýaýrady. Günorta Koreýada öňe sürlen habarlara görä, telefon fewral aýynda hödürlener. Ine, “Samsung S22” hakda öňe sürlen talaplar…

Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi “Samsung” -yň köp garaşylýan täze flagman telefony barada möhüm talap öňe sürüldi. “Samsung” -yň 8-nji fewralda “Galaxy Unpacked” çäresini geçirjekdigi we “Galaxy S22” -iň hödürlenjekdigi mälim edildi. “Samsung” -yň bu senäni tassyklandygy we çäräniň ýanwar aýynyň ahyrynda başlajakdygy öňe sürüldi. Täze “S22” maşgalasynyň üç dürli model bilen satuwa çykaryljakdygy mälim edildi. “Galaxy S22”, “Galaxy S22 Plus” we “Galaxy S22 Ultra” bu modellerden ybarat bolar we dizaýnda düýpgöter üýtgeşiklige garaşylmaýar. “Samsung Galaxy S21” -iň täzelenen görnüşde peýda bolmagy mümkinçiligi artdy. “Galaxy S22 Ultra” -yň “Galaxy Note” seriýasynyň dowamy boljakdygy öňe sürülýär.

“GALAXY S22” maşgalasynyň bahasy

Täze “Samsung Galaxy S22” seriýasynyň “S21” bilen deň bahada elýeterli bolmagyna garaşylýar. Bu ýagdaýda 799 $ -dan 1000 $ aralygyndaky bahalara duş gelýäris. “Samsung S21”-iň başlangyç satuw bahasy 799 dollar bolup, “S22 Ultra”-nyň bahasy 1000 dollara çykdy. “S22”-iň 6.06 dýuým, “S22 Plus” 6.55 dýuým we “S22 Ultra” 6.81 dýuým diýlip çaklanylýar. Üç enjamyň hemmesinde 120 Hz ekran täzelenmesi bolar. Enjamyň prosessor hökmünde “Snapdragon 8 Gen 1” ýa-da “Exynos 2200” ulanmagyna garaşylýar. Şeýle hem, “Samsung” kompaniýasy dürli sebitler üçin dürli prosessorlary saýlap biler.

 

«Ahal» topary AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder

Ýene-de okaň

Dünýäde iň köp isleg bildirilýän awtoulaglar

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Teswirle