TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ronaldo kim tälim berer?

Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň ýurduň çempionatyndaky şowsuz duşuşyklaryndan soňra tälimçisi Ole-Gunner Şulser wezipesinden boşadyldy. Onuň ýerine kimiň tälimçi boljakdygy barada köp sanly habarlar çykyp başlady.

Häzir Lionel Messiniň çykyş edýän “PSŽ” toparynyň tälimçisi Maurisio Poçettinonyň tälimçi wezipesine bellenmegine garaşylýar. Poçettinonyň hem Angliýada işlemegi ýüregine düwýändigi bellenilýär. Ozal, ol “Tottenhem” toparyna tälim beripdi.

“Mançester Ýunaýted” toparynyň portugaliýaly ýyldyzy Kristiano Ronaldonyň bolsa ozal “Real Madrid” toparynda tälimçi bolan Zinedin Zidanyň tälimçi bolmagyny isleýär. Ýöne Zidanyň bolsa, “PSŽ” toparyna geçjekdigi bellenilýär.

Pariž topary eýýäm Zidan bilen gepleşikler geçiripdir. Poçettino giden halatynda Zidan Messiniň tälimçisi bolar.

“Mançester Ýunaýted” topary Maurisio Poçettino bilen gyzyklanýandygy dogry. Ýöne onuň tälim berýän “PSŽ” toparynyň ýolbaşçylary şertnama ýatyrylan halatynda 10 million futn-sterlin öwez tölegini talap etmegi göz öňünde tutýar.

Şonuň üçin “Mançester Ýunaýted” topary belki wagtlaýynça Messiniň “Barselona” döwründäki tälimçisi Ernesto Walwerdeni hem tälimçi wezipesine bälläp, soňra ony hemişelik wezipä bellemek çözgüdi babatda hem pikirlenýär.

 

«Altyn Asyr» topary 7-nji gezek Naýbaşy kubogy eýeledi

Ýene-de okaň

Katar-2022: Horwatiýa ilkinji ýarym finalçy

Ispaniýanyň ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Teswirle