TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ronaldo her gezek «Mançester Ýunaýtediň» esasy düzümine girermi?

«Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi Ole Gunnar Sulşer Kristiano Ronaldonyň hemişe esasy düzümde oýnap-oýnamajakdygy baradaky sowala jogap berdi.

Ýeri gelende aýtsak, portugaliýaly hüjümçi topara gaýdyp geleninden soň, ilkinji oýunda dubl etdi.

Sulşer bu barada: «Kristiano özi hakda köp alada edýär, şonuň üçinem onuň tiz diklenip gitjekdigini bilýärdim, ol möwsümden öňki türgenleşikleri hem geçirdi. Sişenbe güni «Ýang Boýz» bilen oýnaýarys. Nähili oýun boljakdygyny göreris. Emma Ronaldony esasy düzümde goýbermezlik mümkin bolmajak iş däl. Ol 36 ýaşynda, Griwud  bolsa 19 ýaşynda. Men ikisine-de minutlary bölüp bermeli» diýdi.

Putin ŞHG-niň sammitine onlaýn gatnaşar

 

Ýene-de okaň

Dzýuba özüne topar tapdy

Garri Keýnden taryhy “gol”

Konor Makgregor dolanyp gelýär

Teswirle