TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Putin ŞHG-niň sammitine onlaýn gatnaşar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Russiýanyň Prezidentiniň resmi internet saýtynyň habar bermegine görä, Wladimir Putin özüniň täjik kärdeşine özüniň daş-töweregindäkilerde koronawirus ýokanjyna degişli wakalaryň ýüze çykandygy sebäpli belli bir döwürde öz-özüni çetleşdirmek düzgünini berjäý etmeli bolýandygyny belledi.

Şonuň üçin Russiýanyň Prezidentiniň şu hepdäniň dowamynda Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine we beýleki halkara çärelere sanly ulgam arkaly gatnaşmaly bolup durýandygy bellenildi.

Telefon söhbetdeşliginde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar we Owganystandaky ýagdaýlar boýunça pikir alşyldy.

 

ŞHG-niň döwlet Baştutanlarynyň sammiti

Ýene-de okaň

Ronaldo we Dibala Türkiýä öz kömek goluny uzatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Teswirle