TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Putin Serdar Berdimuhamedowa “Dostluk” ordenini gowşurdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Şonuň dowamynda Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentine “Dostluk” ordenini gowşurdy.

Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentine bu ýokary sylag bilen sylaglamak hakyndaky Karara maý aýynda gol çekipdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga goşan uly goşandy” üçin bu ýokary sylag bilen sylaglandy.

 

Putin Türkmenistana sapar bilen geler

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle