SPORT

«PSŽ» Mbappe üçin täze şertnama hödürlär

Lionel Messini hataryna goşup, has uly meşhurlyga eýe bolan Fransiýanyň  “PSŽ” futbol toparynyň ýolbaşçylygy hüjümçi Kilian Mbappa bäş ýyllyk we ýyllyk aýlygy 36 million ýewro bolan täze şertnama hödürlemekçi. bu barada “La Gazzetta dello Sport” neşiriniň žurnalisti Nikolo Skira özüniň “Twitter” sahypasynda mälim etdi. Onuň hem zähmet haky Neýmaryň zähmet haky bilen deňleşýär.

Mbappe-iň “PSŽ” topary bilen häzirki şertnamasy 2022-nji ýylyň iýun aýynda gutarýar.

Mbappe 22 ýaşynda, 2018-nji ýylda Monakodan “PSŽ” toparyna goşuldy we 2017/18 möwsümini  bu toparda kärendesine geçirdi.

“PSŽ”-iň düzüminde üç gezek çempion boldy we iki gezek Fransiýanyň Super kubogyny aldy. Umuman alanyňda, hüjümçi  parižliler üçin 182 duşuşykda 136 pökgi geçirdi. Fransiýanyň milli ýygyndysy bilen Mbappe 2018-nji ýylda dünýä çempiony boldy.

Nobel hepdeligi: edebiýat baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar