TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Primetime Emmy Awards 2021”

ABŞ-nyň telewideniýe sungat we ylymlar akademiýasy tarapyndan saýlanan, esasy telewizion programmalaryndan iň gowularyny baýraklar bilen sylaglady. Dalaşgärler 2021-nji ýylyň 13-nji iýulynda Ron we Jasmine Cephas Jones wirtual çäre arkaly ýeňijilerini yglan edilipdi. Baýrak gowşurylyş dabarasy 2021-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda, Kaliforniýanyň Los Angeles şäherinde geçirildi. Telewizor akademiýasy, COVID-19-nyň delta görnüşiniň ABŞ-da howplylygyny dowam etdirýändigi sebäpli, saglyk we howpsuzlyk düzgünleri göz öňünde tutup, 600 töweregi gatnaşyjy bilen dabarany çäklendirmeli boldy. Bu çäre açyk meýdanda Microsoft teatryndaky “L.A. Live’s Event Deck”-da geçirildi.

Bu ýyl “Primetime Creative Arts Emmy” baýraklarynda dalaşgärlerinden Ted Lasso, taryhynda 20 ugur boýunça iň köp dalaşgär görkezilen komediýa filmi bolmak bilen täze rekord goýdy. “The Crown” ýedi drama kategoriýasynyň hemmesinde ýeňiji bolup, esasy drama kategoriýalaryny ýeňen ilkinji tomaşa boldy. “The Crown” we “Gambit” -iň kömegi bilen Netflix ilkinji gezek beýleki ulgamlardan we platformalardan has köp, jemi 44 baýrak bilen “Emmy” baýragyny gazandy.

The Handmaid’s Tale21 baýraga dalaşgär görkezildi, ýöne hiç bir ýeňiş gazanyp bilmedi.

 

Meşhur boksçy prezidentlige dalaş etdi

 

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle