TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ozup geç we baýrak al!

Meşhur «Formula ― 1» ýaryşlarynda baýragyň täze görnüşi döredildi. Ol ýaryşyň dowamynda iň kän ozup öten sürüjä berler.

Bu baýragy «Formula ― 1» «crypto.com» saýty bilen bilelikde esaslandyryldy. Arzyly kubok her möwsümiň ahyrynda gowşurylar.

«Bu baýrak sürüjileriň ýeňiş gazanmak üçin garadangaýtmazlygyna berilýän ýokary baha bolar» diýip, «Formula ― 1»-iň beýanatynda aýdylýar.

Deslapky maglumatlara görä, häzir garşydaşlaryny ozup geçmek boýunça iň ýokary netijäni «Aston Martin» toparynyň sürüjisi Sebastýan Fettel gazanyp gelýär. Ýöne möwsüm dowam edýär. Onuň ahyryna çenli öňdebaryjy üýtgäp biler.

“Ahal” topary özbek toparyny ýeňip bilmedi

 

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatyny rus teleýaýlymdan görmek bolar

Çempionlar ligasy: “Barselona” ýeňildi

Türkmenistan Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

Teswirle