TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Ahal” topary özbek toparyny ýeňip bilmedi

Türkmenistanyň wise-çempiony “Ahal” topary AFK-nyň Kubogy – 2021-iň Merkezi Aziýa sebitiniň finalynda Özbegistanyň “Nasaf” topary bilen duşuşdy.

Özbegistanyň Garşy şäherinde geçirilen duşuşykda Özbegistanyň “Nasaf” topary Türkmenistanyň wise-çempiony “Ahal” toparyny 3:2 hasabynda utdy.

Özbek toparynyň düzüminde 26-njy minutda Marko Stanojewiç, 32-nji minutda Andrija Kaludjerowiç hem-de 76-njy minutda Husain Norçaýew tapawutlandy.

“Ahal” toparyndan 60 we 69-njy minutlarda Elman Tagaýew tapawutlandy. Ildeşlerimiz 2:0 hasabynda utulyp barýandygyna garamazdan, erjel oýnap hasaby deňlediler. Ýöne 76-njy minutda goýberilen pökgi bilen duşuşykda ýeňlişe sezewar boldy.

Bu duşuşygyň ýeňijisi bolan “Nasaf” topary Inter zolagynyň finalynda Hindistanyň “ATK Mohun Bagan” topary bilen duşuşar. Bu duşuşyk 22-nji sentýabrda oýnalar. Bu oýnuň ýeňijisi-de AFK Kubogynyň finalynda çykyş eder.

“Ahal” bilen “Nasaf” toparlarynyň mundan öň özaralarynda duşuşyk geçirmändiklerini bellemek gerek. Mundan başga, “Ahal”-yň AFK-nyň Kubogynda özbek toparlary bilen ilkinji duşuşygyny geçirendigini hem aýtmak bolar.

Ýeri gelende bellesek, “Nasaf” AFK-nyň Kubogynda ýeňiş gazanan ýeke-täk özbek klubudyr.

 

Hormatly Prezidentimiz Kaka dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

 

Ýene-de okaň

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

“Ahal” topary ýurdumyzyň çempiony boldy

Teswirle