DÜNÝÄ

Özbegistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi kabul etdi. Türkmen wekiliýeti söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherine bardylar.

Özbegistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilişi ýaly, taraplar iki ýurduň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen wekiliýeti Özbegistanyň Prezidentini kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň gyzgyn salamyny ýetirdi.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti Daşkent şäherinde geçirilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisiniň esasy netijeleri barada maglumat berdi.

Özbegistanyň Prezidenti öňde boljak sammite ählitaraplaýyn taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belledi.

 

“Apple”: “iPhone 13” telefonyny tanyÅŸdyrdy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär