TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ozalky döwlet münberi işewürleri kabul ediş merkezine öwrüler

Şu gün hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz ösdürmek bilen baglanyşykly taslamalar bilen tanyşdy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, “Buig Türkmen” kompaniýasynyň baş direktory hormatly Prezidentimiziň garamagyna ýurdumyzyň baş şäherimiziň merkezindäki binalary döwrebaplaşdyrmak baglanyşykly taslamalary hödürledi.

Fransuz kompaniýasynyň sebitleýin direktory paýtagtymyzdaky ozalky döwlet münberiniň durkyny täzeläp, ony “Oguzhan” Köşkler toplumynyň işewürleri kabul ediş merkezine öwürmek boýunça taýýarlanan taslamalar barada hasabat berdi.

Bu merkez we töweregiň keşbi aýratyn-da, “Oguzhan” Köşkler toplumynyň binalary bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirer.

Täze işewürler kabul ediş merkeziniň düzüminde mejlisler zaly, dürli derejedäki duşuşyklar we sanly ulgam arkaly maslahatlary geçirmek üçin otaglar, birnäçe iş otaglary bolar. Merkeziň ähli desgalary häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasynda enjamlaşdyrylar.

 

Türkmenistanda nebitgaz ýataklarynda gözleg-barlag işleri geçiriler

 

Ýene-de okaň

Türkiýe Türkmenistanyň daşary syýasatynda möhüm orun eýeleýär

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurar

Teswirle