Türkmenistanda nebitgaz ýataklarynda gözleg-barlag işleri geçiriler

Türkmenistanyň “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek barada Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde gol çekilen resminama laýyklykda, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde 3D ölçegli gözleg-barlag işlerini hem-de günorta … Continue reading Türkmenistanda nebitgaz ýataklarynda gözleg-barlag işleri geçiriler