DÜNÝÄ

Owganystanda täze wagtlaýyn hökümet düzüldi

Owganystanda “Taliban” hereketi tarapyndan täze wagtlaýyn hökümet düzüldi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.

Täze hökümetiň ýolbaşçysy hökmünde Mohammed Hasan bellendi. Onuň orunbasalary – Abdul Gani Baradar we Abdul Salam Hanafi boldy.

IŇ ÝOKARY ÝOLBAŞÇY DÜZÜMI

Premýer-ministr – Mohammed Hasan

Wise-premýer – Аbdul Gani Baradar

Wise-premýer – Abdul Salam Hanafi

HÖKÜMETIŇ DÜZÜMI

Täze hökümetiň düzüminde 19 ministr bar, şeýle hem Merkezi bankyň başlygy hem bellendi.

 • Goranmak ministri – Muhammed Ýakub Mujahid
 • Daşary işler ministri – Amir Han Mottaki
 • Daşary işler ministriň orunbasary – Şer Mohammed Abbas Stanikzaý
 • Içeri işler ministri – Sirajiddin Hakkani
 • Ykdysadyýet ministri – Kari Din Mohammed Hanif
 • Bilim ministri – şeýh Mawlawi Nurrulla Munir
 • Medeniýet we informasiýa ministri Haýrulla Haýrhwa
 • Medeniýet we informasiýa ministriniň orunbasary – Zabihulla Mujahid (“Taliban” hereketiniň wekili hökmünde çykyş etdi)
 • Kommunikasiýa ministri – Najibulla Hakkani
 • Awiasiýa we ulag işleri boýunça ministri – Hamidulla Ahunzada
 • Merkezi Bankyň başlygy – Mohammad Idris.

Imperatoryň maşgalasyna çaga edinmäge rugsat berilmegi mümkin

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis