TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oraza aýy : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

“Altyn Asyr” Ýapyk Paýdarlar Jemgyýeti öz müşderilerine, ýetip gelen Oraza aýy (2020-nji ýyl) mynasybetli özüniň hyzmatlaryny hödürleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak bilen siz ykjam telefon ekranlaryňyzda özüňiziň ýaşaýan welaýatlaryňyza görä agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny görmek mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz!

Hormatly Okyjylarymyz,
2021-nji ýyl üçin Oraza aýy baradaky maglumat üçin şu habara giriň!

Oraza aýy 2022 : Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz:

*0870*1# – Ahal welaýat we Aşgabat şäheri üçin

*0870*2# – Balkan welaýat üçin

*0870*3# – Daşoguz welaýat üçin

*0870*4# – Mary welaýat üçin

*0870*5# – Lebap welaýat üçin

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Wladimir Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Teswirle