TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Omikron” bilen pandemiýa tamamlanyp biler

ABŞ-nyň Milli allergiýa we ýokanç keseller institutynyň müdiri Dr. Entoni Fauki koronawirusyň “omikron” görnüşiniň pandemiýadan adaty endemiýa tapgyra geçmegiň alamaty bolup biljekdigini aýtdy.

Endemiki kesel jemgyýetde hemişe bar. Şeýle-de bolsa, adatça pandemiýada bolşy ýaly, köp sanly adama täsir etmeýär ýa-da jemgyýetiň durmuşyna täsir etmeýär.

Faukiniň pikiriçe, “omikron” Covid-19-yň pandemiýadan endemiki tapgyra geçmeginiň alamaty bolup biler, sebäbi başlangyç barlaglar onuň agyr kesele sebäp bolmaýandygyny görkezýär.

Fauki Bütindünýä ykdysady forumy tarapyndan gurnalan wirtual çärede eden çykyşynda: “Omikron” görnüşiniň “Delta” ýaly aýratynlyklarynyň ýokdugyna şowly boldy. Diňe ýokaşan adamlaryň köp bolmagy patogenlik derejesini peseldýär “- diýdi.

 

Türkmenistanyň söwda floty kuwwatlandyrylýar

Ýene-de okaň

Hindistana barjak daşary ýurtlular üçin täze düzgünler

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

Teswirle